Vi arbetar dygnet runt för din säkerhet.

Nässelgrundet kombinerar tjänster inom maskin, anläggning och trafikvakter för att garantera din säkerhet - dygnet om.

Kvalitetspolicy

Nässelgrundet har som målsättning att alltid hålla högsta möjliga kvalitét i våra projekt genom ett arbetssätt som effektivt styr mot överenskomna kvalitetsmål. Vi arbetar kontinuerligt med granskning, avvikelsehantering, projektering och visualisering samt kontrollplaner för att säkerställa projektens kvalité.

Då våra beställare ställer stora krav på tid och kvalité har vi som huvudsakligt fokus att löpande kontrollera och styra projektet i rätt riktning, samt vid behov stötta upp med ytterligare resurser så att vi kan säkerställa att projektens genomförande utförs enligt uppsatta målbilder och till högsta möjliga kvalitét.

För att uppnå högsta möjliga kvalité i projektet skall våra medarbetare ha:

 • Rätt kompetens och utbildningar för respektive arbetsmoment.
 • Lyssna på beställarens behov samt tillgodose dessa på bästa tänkbara sätt.
 • Hålla uppsatta tidplaner samt meddela vid eventuella avvikelser.
 • Hålla god kommunikation med samtliga av våra intressenter både skriftligt och muntligt.
 • Digitala egenkontroller för snabbare hantering och information mellan parter.
 • Utförlig dokumentation med hög spårbarhet.

För att vi skall främja ständig förbättring med vårt kvalitetsledningssystem skall vi:

 • Följa upp beställarens behov samt önskemål.
 • Ha en personlig utvecklingsplan för att ständigt utvecklas framåt.
 • Hålla oss a-jour med ISO gällande riktlinjer och krav.
 • Ständigt uppdatera våra kvalitetsmål.
 • Ha god kommunikation med tredje man för att informera om avtalets framdrift.
 • Löpande bevaka och följa upp efterlevnad av bindande krav
Kontakt Kundportal