Vi arbetar dygnet runt för din säkerhet.

Nässelgrundet kombinerar tjänster inom maskin, anläggning och trafikvakter för att garantera din säkerhet - dygnet om.

Miljöpolicy

Vi ska ständigt arbeta med att effektivisera vår produktion och minska användandet av fossila drivmedel för att bli en mer hållbar och miljövänlig verksamhet. Vi skall vara ett föredöme i miljöarbetet i vår bransch. Vi ska skydda miljön och förebygga föroreningar samt hålla oss uppdaterade kring gällande lagkrav och föreskrifter med koppling till miljöfrågor.

Vår strävan efter en hållbar utveckling skall därmed inte enbart följa de riktlinjer och krav som ställs på oss i dagsläget, utan den skall vara i framkant av vad branschen anser möjlig. Vår miljöpåverkan sker mestadels genom de maskiner och transporter vi använder i vår verksamhet. Därför är största delen av vår miljöpolicy fokuserad på hur vi skall arbeta för att minska vår miljöpåverkan och ta ett kliv mot en tydlig minskad användning av fossila bränslen.

 • Vi effektiviserar våra transporter.
  Vi ska vid varje tillfälle minska vår miljöpåverkan genom exempelvis effektivare transporter i form av returtransporter av material och minimerad tomgångskörning av våra entreprenadmaskiner.
 • Vi planerar våra resor.
  Vi ska planera och samordna våra tjänsteresor, alternativt hålla möten på distans för att minska vårt fossila avtryck.
 • Vi innehar de senaste maskinerna.
  Vi ska inneha de senaste miljömärkta maskinerna samt arbetsfordonen i den mån det är ekonomiskt möjligt. I dagsläget har vi hjulgrävare med STEG5 motorer som är de senaste inom miljövänliga dieselmotorer.
 • Vi använder rätt kemikalier.
  Vi använder enbart miljöoljor i våra entreprenadmaskiner för att undvika påverkan på miljön vid exempelvis ett oljespill.
 • Vi minimerar buller och olägenheter för ekosystemen och tredje man samt främjar biologisk mångfald.
  I den mån det är möjligt ska vi minimera buller och olägenheter med hänsyn till våra ekosystem och den biologiska mångfalden, samt tredje man.
 • Vi använder digitala hjälpmedel.
  Vi arbetar med största mån med digitala hjälpmedel för att minska pappersåtgång.
 • Vi minskar vårt avfall och vårt fotavtryck.
  Vi ska följa Avfallstrappans steg vad gäller hantering och minimering av avfall för att minska vår negativa miljöpåverkan.

Genom att följa denna policy kan vi bidra till att minska vårt fossila avtryck och ge oss möjligheten att ligga i framkant vad gäller minskat klimatfotavtryck.

Kontakt Kundportal